Nasza strategia


Firma Inkasso Plus Sp. z o.o. jest podmiotem, którego naczelnym zadaniem jest pomaganie przedsiębiorstwom w nadzorowaniu i kontrolowaniu portfela należności od momentu ich powstania aż po skutecznie przeprowadzoną egzekucję komorniczą.

Jako organizm gospodarczy z dominującym kapitałem polskim, na szybko rozwijającym się rynku windykacji, pragniemy tworzyć dobry i pogodny klimat wokół tak ważkiej kwestii, jaką jest odzyskiwanie trudnych należności. Chcemy to osiągnąć m.in. poprzez:

- tworzenie klimatu wzajemnego zaufania i zrozumienia zarówno w odniesieniu do Klientów, jak również w stosunku do własnych pracowników,
- indywidualne podejście do powierzonych nam spraw,
- wdrożenie wydolnego i nowoczesnego systemu informatycznego umożliwiającego sprawną i kompleksową obsługę zleconych spraw,
- traktowanie dłużnika jako partnera a nie przeciwnika,
- ścisłą kooperację z Klientem w tworzeniu i usprawnianiu procedur zmierzających do ciągłego udoskonalania procesu windykacji,
- postępowanie zgodnie z zasadą, iż zadowolenie Klienta jest najważniejszym wyznacznikiem poziomu jakości świadczonych usług przez firmę zajmującą się odzyskiwaniem należności
- krzewienie prawdy, w myśl której nadrzędnym celem prowadzenia działalności w sektorze usług finansowych nie może być chęć maksymalizacji zysków, lecz przede wszystkim dążenie do zaspokajania potrzeb klientów


Nie ukrywamy, że zależy nam przede wszystkim na budowaniu klimatu partnerskiego współdziałania z klientem opartego na rzetelnym i uczciwym pojmowaniu zasad skutecznego zarządzania cudzymi należnościami. A należności to pieniądz… Znamy tę zasadę i w pełni rozumiemy, co znaczy szybkie i skuteczne odzyskiwanie pieniędzy za dostarczony towar lub usługę. Wiemy to, ponieważ wszyscy ludzie tworzący spółkę Inkasso Plus to zgrany zespół fachowców posiadających kilkuletnie doświadczenie w branży zarządzania i odzyskiwania należności.

KONTAKT


SIEDZIBA:
Inkasso Plus Sp. z o. o.
ul. Sowińskiego 46
40-018 Katowice
Tel: +48 327287700
Fax: +48 327287788
email:
info@inkasso-plus.pl
kontakt do inspektora ochrony danych:
iod@inkasso-plus.pl
Nasi partnerzy: