Windykacja polubowna


Windykacja polubowna to zasadniczy profil naszej działalności. Składa się na nią ciąg działań podejmowanych w stosunku do dłużników takich jak:
- wskazywanie negatywnych skutków,
- przypominanie,
- napominanie,
- uświadamianie o konsekwencjach,
- pomoc w wyjaśnianiu sytuacji reklamacyjnych,
- zawieranie ugód i porozumień.

Szereg usystematyzowanych czynności windykacyjnych w postaci monitów pisemnych, telefonicznych, e-mail, wiadomości SMS oraz faksów połączonych z odpowiednim przygotowaniem i wiedzą naszych pracowników operacyjnych pozwoli znacznie zredukować portfel Państwa należności trudnych i przeterminowanych.

Intensywność naszych działań zwiększa się wraz z upływającym czasem oraz wzrostem oporu u dłużnika. Dzięki takiemu podejściu niwelujemy odsetek potencjalnych klientów, którzy zrezygnują w przyszłości z Państwa usług odstraszeni zbyt stanowczą windykacją. Jesteśmy otwarci na modyfikację naszej procedury, tak aby jak najskuteczniej odzyskać Państwa pieniądze.

Dysponujemy wieloma narzędziami pozwalającymi na szybkie pozyskanie danych teleadresowych Państwa dłużnika oraz jego aktualnej kondycji finansowej.

KONTAKT


SIEDZIBA:
Inkasso Plus Sp. z o. o.
ul. Sowińskiego 46
40-018 Katowice
Tel: +48 327287700
Fax: +48 327287788
email:
info@inkasso-plus.pl
kontakt do inspektora ochrony danych:
iod@inkasso-plus.pl
Nasi partnerzy: