Usługi dodatkowe

Windykacja terenowa jest jedną z form odzyskiwania długów. Polega ona na bezpośredniej rozmowie z dłużnikiem celem nakłonienia go do uregulowania zobowiązania. Wizyta taka umożliwia także ocenę sytuacji finansowej dłużnika. Z każdej wizyty sporządzany jest raport, na podstawie którego wierzyciel może podjąć decyzję co do dalszego trybu postępowania w odniesieniu do niespłaconej
wierzytelności.

Brak aktualnego adresu dłużnika to poważny problem na drodze do skutecznego odzyskania należności. Wraz z naszymi partnerami biznesowymi pomagamy wierzycielom w ustaleniu adresu dłużnika zarówno w kraju jak i za granicą.