Windykacja polubowna

Im szybciej tym lepiej

Jak się okazuje, windykacja polubowna bywa niezwykle skutecznym sposobem odzyskiwania należności, a takie rozwiązanie spraw jest korzystne zarówno dla wierzycieli, jak i dłużników. Oczywiście nie zawsze da się wypracować między stronami porozumienie — mimo tego warto próbować dążyć do polubownego odzyskania należności. Windykacja polubowna pozwala bowiem zaoszczędzić czas i pieniądze, jednak aby była skuteczna, należy powierzyć ją doświadczonym w tej dziedzinie specjalistom.

Profesjonalne wsparcie w zakresie windykacji polubownej

Windykacja polubowna to główny profil naszej działalności. Składa się na nią ciąg działań podejmowanych w stosunku do dłużników takich jak:

  • wskazywanie negatywnych skutków,
  • przypominanie,
  • napominanie,
  • uświadamianie o konsekwencjach,
  • pomoc w wyjaśnianiu sytuacji reklamacyjnych,
  • zawieranie ugód i porozumień.

Szereg usystematyzowanych czynności windykacyjnych w postaci monitów pisemnych, telefonicznych, e-mail czy wiadomości SMS połączonych z odpowiednim przygotowaniem i wiedzą naszych pracowników operacyjnych pozwoli znacznie zredukować portfel Państwa należności — trudnych i przeterminowanych.

Co ważne, wypracowane w toku windykacji polubownej porozumienie jest o tyle istotne, że pozwala uniknąć dodatkowych kosztów związanych z:

  • postępowaniem sądowym,
  • opłacaniem prawnika,
  • egzekucją komorniczą.

Jakie są zalety windykacji polubownej?

Chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, że windykacja polubowna jest niezbędnym elementem procesu odzyskiwania należności i to właśnie takie podejście musi zawsze rozpoczynać wszelkie postępowania windykacyjne. Jej niewątpliwym atutem jest możliwość zachowania dobrych relacji pomiędzy stronami, a co za tym idzie również znacznie mniejszy poziom stresu. Ponadto windykacja polubowna dysponuje szeroką gamą narzędzi mających zdeterminować dłużnika do spłaty, dzięki czemu charakteryzuje się wysoką skutecznością.

Windykacja polubowna — zorganizowany system działań

Intensywność podejmowanych przez nas starań zwiększa się wraz z upływającym czasem oraz wzrostem oporu u dłużnika. Dzięki takiemu podejściu niwelujemy odsetek potencjalnych klientów, którzy zrezygnują w przyszłości z Państwa usług odstraszeni zbyt stanowczą windykacją. Co ważne, jesteśmy otwarci na modyfikację naszej procedury, tak aby jak najskuteczniej odzyskać Państwa pieniądze.

Dysponujemy wieloma narzędziami pozwalającymi na szybkie pozyskanie danych teleadresowych Państwa dłużnika oraz jego aktualnej kondycji finansowej. Zachęcamy do podjęcia współpracy z naszą firmą!