Windykacja w Hiszpanii

Na wsparcie zespołu Inkasso Plus mogą Państwo liczyć niezależnie od tego, w jakim kraju znajduje się Państwa dłużnik. Jednym z takich krajów może być Hiszpania, która jako członek Unii Europejskiej pozwala wykorzystywać odpowiednie instrumenty prawne do ściągania należności. Z jakich tytułów mogą wynikać zobowiązania, ze spłatą których zalega dłużnik? To również nie ma znaczenia, bo pomożemy w windykacji należności wynikających np. z:

  • umów pożyczkowych — kiedy pożyczkobiorca znacząco zalega ze spłatami,
  • umów sprzedaży — kiedy kupujący nie opłacił zakupionego towaru,
  • umów najmu — kiedy najemca nie opłaca na czas wynajmowanego lub dzierżawionego lokalu,
  • umów o dzieło — kiedy zamawiający zalega z wypłaceniem wynagrodzenia dla wykonawcy,
  • umów zlecenia — kiedy pomimo wykonanego zlecenia zleceniodawca zwleka z wypłaceniem wynagrodzenia zleceniobiorcy,
  • faktur — kiedy firma zwleka z opłaceniem faktur za dostarczone towary lub zrealizowane usługi,
  • kar umownych — kiedy strona umowy uchyla się od uiszczenia nałożonej kary umownej za złamanie warunków umowy,
  • zobowiązań alimentacyjnych — kiedy osoba zobowiązana przez sąd do płacenia alimentów nie wywiązuje się z obowiązku.

W każdym przypadku oferujemy nasze wsparcie w windykacji polubownej albo sądowej, nawet jeśli dłużnik przebywa w Hiszpanii. Nie ma znaczenia, czy osoba zalegająca ze spłatami jest obywatelstwa hiszpańskiego, czy też jest to Polak ukrywający się za granicą albo przebywający na stałe na emigracji. Nasze biuro dysponuje siecią międzynarodowych kontaktów pozwalających na przeprowadzanie skutecznych windykacji także w Hiszpanii. Korzystając z naszej pomocy, nie muszą Państwo martwić się o tłumaczenie dokumentów, formalności czy inne kwestie, bo wszystkim tym zajmiemy się razem z naszymi partnerami. Serdecznie zapraszamy do kontaktu!