Monitoring

Lepiej zapobiegać niż leczyć

Monitoring obejmuje wykonanie przynajmniej jednego telefonu przypominającego o konieczności uregulowania należności. Operatorzy podejmują kontakt telefoniczny w imieniu Zleceniodawcy, tzn. w rozmowach z klientem nie pada nazwa firmy wykonującej usługę monitoringu.

W ramach prowadzonej usługi Inkasso Plus sp. z o.o. zobowiązuje się do zarządzania pakietami otrzymywanych zleceń. Pod pojęciem zarządzania należy rozumieć m.in. klasyfikowanie klienta do odpowiedniej grupy proceduralnej (monitoring lub windykacja) w momencie otrzymania zlecenia, jak również rotację klientów w obrębie tychże grup (klient z monitoringu może trafić do windykacji).

Fachowe zaplecze informatyczne pozwala tworzyć nam systemy i procedury w pełni dopasowane do wymogów Klienta. Opracowanie procedury dla kompleksowej obsługi należności następuje wspólnie ze Zleceniodawcą.